Selecteer een pagina

Met nog ongeveer een week te gaan loopt het schooljaar alweer ten einde. Deze weken staan in het teken van lopende zaken afronden, rapportages, laatste gesprekken voeren en opruimen. Ik vond het een fantastisch schooljaar waarin ik heb mogen genieten van 31 vrolijke en slimme kanjers.

Afscheid

Ik neem dit jaar afscheid van kinderen die ik drie jaar in de groep heb gehad. Die tijd is voor mij een leuke, indrukwekkende en vooral leerzame tijd geweest. We hebben mooie dingen meegemaakt maar ook moeilijke  periodes samen overwonnen. Daar wil ik jullie, de ouders, in bedanken. Samen hebben we steeds een modus gevonden om moeilijke zaken bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar constructieve oplossingen. Dit jaar hebben we leuke activiteiten ondernomen om samen de kinderen op een hoger niveau te krijgen. Daar hebben jullie zeker een aandeel in gehad. Het koken thuis, het krantenartikel van Liz, de meesterdag, de sportdag en de kanjertraining in de klas waren wat mij betreft wel hoogtepunten. Natuurlijk was Marco Borsato op school ook leuk.

Ik heb dit jaar wederom ervaren dat werken op Klinkers echt heel mooi en waardevol is. Ik zie dat kinderen ontzettend gegroeid zijn, niet alleen op de vakgebieden maar ook vooral in gedrag. Jullie hebben dit jaar ook een kijkje in de klas mogen nemen met de kanjertraining en samen hebben we diverse uitstapjes en activiteiten ondernomen. De kinderen en ik hebben hier erg van genoten en hebben een leuk jaar achter de rug.

Volgend schooljaar

Er zijn een aantal kinderen die in een andere groep zijn ingedeeld. Volgend jaar zijn er twee groepen 5/6 waar een aantal kinderen van mijn huidige groep naartoe gaan. Er zijn een aantal kinderen die bij mij blijven. Ik ga volgend jaar wederom groep 4/5 doen, deze groep wordt aangevuld met kinderen die nu in groep 3 zitten. Volgend jaar bestaat mijn groep uit 25 leerlingen. Ook zal groep 4/5 weer bij unit 3 horen. Zo overleggen wij wekelijks over de planning en de leerstof van groep 5. Dan stemmen we dit unit breed af. De leerlingen die in groep 4 zitten krijgen hetzelfde aanbod net als in unit 2. Zo heb ik dat dit schooljaar ook gedaan, dat is mij en de kinderen prima bevallen.

Ik zie dat de leerstof voor kinderen in groep 4/5 dicht bij elkaar ligt en er als het ware een natuurlijke overgang is in leerdoelen. Kinderen en ik hebben dat als zeer prettig ervaren. Volgend jaar zullen we ook met een nieuw portfolio gaan werken, waarin de rapportage wordt geintegreerd. Dit is dus de laatste keer dat kinderen een portfolio- en rapportagemap mee naar huis krijgen. Hier zullen jullie als ouders volgend jaar middels een informatieavond van op de hoogte worden gesteld. Ik heb nu al enorm veel zin om met het nieuwe portfolio te gaan werken.

Volgend schooljaar zal ik, zoals het er nu naar uitziet, ook een studie gaan volgen. Dit is nog niet helemaal zeker omdat ik nog geen definitieve beschikking heb gekregen voor een lerarenbeurs. Als ik de beurs ontvang ga ik onderwijskunde, een vierjarige studie, volgen aan de universiteit Utrecht. Dit lijkt me een geweldige uitdaging om me breder te ontwikkelen binnen het onderwijs. Ik hoop spoedig bericht te krijgen over de lerarenbeurs. Dan kan ik met Angela hier verdere afspraken over maken. Ik zal dan ook één dag in de week minder gaan werken op Klinkers. Kortom volgend jaar zal een jaar vol uitdagingen worden, zowel binnen als buiten de schoolorganisatie.

Verhuizing

Volgend jaar zal mijn lokaal een groep 5/6 worden waar juffrouw Marijke met haar klas in zal komen. Ik betrek het lokaal van Femke beneden in het gebouw. Femke zal een lokaal naar achteren opschuiven. De kinderen zullen niet in de gang van unit 1 gaan werken maar echt alleen in het lokaal en de hal. In de vakantie zal ik de meubels verhuizen en gaan we het lokaal en alle andere zaken zoals kapstokken gereed maken. Op de informatieavond van mijn groep zal ik precies toelichten hoe we dat schooljaar gaan werken. Over de hele schoolorganisatie gezien is dit de beste oplossing. Dan hebben alle groepen meer rust en ruimte in de gangen. We zijn als school nog steeds enorm groeiende en we moeten ieder jaar bekijken hoe we dit het beste kunnen oplossen. Ik heb er weer zin in om volgend jaar groep 4/5 te gaan doen.

Bedanken

Daarnaast wil ik alle ouders die zich op welke manier dan ook hebben ingezet dit schooljaar enorm bedanken. Ik heb dit jaar een hoop ouderbetrokkenheid mogen ervaren en dat doet mij enorm goed. Samen er voor de kinderen zijn en doelen stellen en behalen is iets waar ik ook ouders voor nodig heb. Dat lukt mij niet alleen, daar voeren we samen constant een dialoog over. Bedankt voor al jullie hulp en kritische noten, daar word ik als persoon en als school beter van. Ook het stukje kanjertraining heb ik als waardevol ervaren. Zo zie je dat onderwijs en opvoeding dicht bij elkaar staan en veel met elkaar te maken hebben. Volgend jaar ga ik er weer helemaal tegenaan, ik heb de nieuwe klas al een middagje mogen zien en ik heb er alle vertrouwen in.

Geniet allen van een heerlijke vakantie en dan zien wij elkaar weer op maandag 13 augustus. Bedankt voor jullie enthousiasme, vertrouwen en openheid en we zullen elkaar blijven zien!

Bedankt voor alles groetjes van de Maansteen!

Bedankt voor alles groetjes van de Maansteen!