Selecteer een pagina

Hei!

Vandaag stond in het teken van co-teaching en inzicht krijgen in hoe Finland “Passend Onderwijs” vormgeeft. We zijn de dag gestart met een lesbezoek aan de JOPO class. JOPO is een Finse afkorting en kun je het beste vertalen als flexibel. Een flexibele klas dus. Het is een aanpak om het aantal thuiszitters en dropouts te voorkomen. Dat percentage liep de afgelopen jaren op, waarop deze aanpak is bedacht. Het is geïnitieerd door de centrale overheid en in Oulu (200.000 inwoners) zijn nu 9 van dit soort JOPO groepen. Het zijn groepen in reguliere scholen. Het zijn groepen voor leerlingen met motivatie- en/of gedragsproblemen. In beginsel gaat het niet om leerlingen met leerstoornissen of andere cognitieve belemmeringen. Daar zijn weer andere klassen en voorzieningen voor, in de basis regulier en waar nodig speciaal.

Finland is gericht op inclusie, dat zie je aan diverse aanpakken vanuit de overheid, de gemeente en op schoolniveau. Alles is erop gericht om kinderen tot groei te laten komen, kinderen dezelfde kansen te geven. In Finland werken ze met een drie level systeem. Level 1 is de reguliere groep, level 2 is voor leerlingen die motivatie- en gedragsproblemen hebben, de JOPO groep. Dat is nog steeds een vaste groep leerlingen op een reguliere school. Level 3 is voor leerlingen die niet slagen in level 1 en 2. Dat kan een special needs class worden (nog steeds in het reguliere school) of plaatsing op wat wij S(B)O noemen. In heel Oulu zijn er 2 van dat soort scholen.

Finland has a three-tiered system for education. Level 1 is the traditional classroom where general target goals are set for students and the teachers help students reach their target. (Keep in mind that teachers don’t consider a multiple choice test a common measurement for success so there are many ways to reach that target objective.)  Level 2 is for students who aren’t successful in this traditional classroom and they receive modified assignments and instructions in a relatively new program in Finland called, “Flexible Learning,” or, “Jopo.” Level 3 is for students who have trouble succeeding in Level 1 or Level 2.

Bron: Global Education Project. 

Ik heb vandaag een ochtend mogen observeren in zo’n JOPO class (9 leerlingen) en heb met de leerkrachten gesproken. Het valt mij op dat kinderen in deze klas veel vrijheid in verwerkingskeuze hebben. Leerlingen hebben autonomie, wederom op basis van the circle of trust. Leerlingen mogen opdrachten (learning tasks) overal in de school maken of in hun eigen klaslokaal. Leerlingen waarvan de leerkracht het vertrouwen heeft dat ze dit zelfstandig of in een groepje ergens in de school kunnen maken dan laat ze dat toe. Leerlingen voor wie dat (nog) te moeilijk is blijven dichterbij, of zelfs in de klas. De autonomie is altijd aanwezig, alleen de begeleiding, randvoorwaarden, structuur of individuele afspraken zijn er in meerdere of mindere mate. Dat is een essentieel verschil. De leerlingen die ik heb gesproken geven aan dat ze het vooral breder en makkelijker vinden. Ze blijven gemotiveerd om aan de slag te gaan met leerdoelen. De leerkracht gaf aan dat dezelfde doelen uit het reguliere curriculum in een JOPO class centraal staan als in de reguliere 9th grade. Convergente differentiatie dus alleen in een andere organisatievorm. Deze leerlingen ontvangen hetzelfde certificaat als anderen wanneer ze de school verlaten. Ik sprak Verneri, een jongen van 16 jaar, die bezig was met het ontwerpen van een windmolen in het 3D ontwerpprogramma tinkercad. Een aantal andere klasgenoten werkten met Minecraft for Education. Hij zei dat hij later architect wilde worden, of verkoper. Maar hij was van plan om door te leren na deze school. De leerkracht gaf ook aan dat sommige kinderen thuis problemen hebben of soms zelfs problemen met alchohol. Indien dat zo is bespreekt ze dit met de directeur die vervolgens de politie of sociaal maatschappelijk werk inschakelt. Leerlingen krijgen wel toetsen, meer in de vorm van een assessment, gemaakt door de leerkracht om te volgen wat het niveau is op diverse vakgebieden. De meeste leerlingen hebben een portfolio, sommigen zelf een e-portfolio in OneNote. Daarmee laten ze zien wat ze leren en deze gebruiken ze om de basisschool af te sluiten. Ze verplichten vrij weinig in de JOPO class, ze zitten vooral op het stimuleren. Dat vond ik wel mooi om te zien. Kinderen kansen geven en ze worden niet afgerekend op wat ze het minst goed kunnen. Dat doen wij in Nederland nog wel vaak, met name in het VO als de cijfers niet in orde zijn. Hier wordt meer ingezet op positieve aanmoediging.

Later op de dag hebben we nog een co-teaching sessie gehad met Paivi Ylisiurua met een aantal leerlingen uit de 9th grade. We hebben samen de les gegeven. Koken met leerlingen. Daarbij waren er enorm veel leerdoelen en leermomenten zoals rekenen (inhoudsmaten), begrijpend lezen (interpreteren en samenvatten) maar ook vaardigheden als samenwerken, overleggen, plannen en ik ben er nog een paar vergeten. Ook mooi om weer van deze leerlingen terug te horen hoe ze naar onderwijs kijken en dat dat matcht met wat we eerder hebben gehoord en gelezen over Finland.

Een geweldige dag die we in het hotel samen hebben afgesloten met een werksessie over de 7 toekomstuitspraken van Xpect Primair. We hebben de dag(en) met elkaar geëvalueerd en alle zaken en ervaringen met elkaar gedeeld. De leerkrachten hebben nu veel informatie gezien en gehoord om een advies op te gaan stellen voor het bestuur. Mooi om hen zo (van een afstandje in mijn stoel) enthousiast bezig te zien. Ze voeren stevige gesprekken met elkaar over goed onderwijs. Dankbaar om daar deel van te mogen zijn. Hieronder nog foto’s van vandaag. Ik ben weer een hele hoop dingen vergeten te vertellen maar de foto’s spreken voor zich.

Morgen weer een dag!