Selecteer een pagina

Ja, vandaag zijn we begonnen met de halfjaarlijkse toetsronde. De kinderen hebben vijf maanden hard gewerkt aan allerlei vaardigheden binnen diverse vakgebieden. Nu is het tijd om te kijken waar ze staan en waar nog ontwikkelpunten liggen. Dit doen we o.a. met de toetsen van cito, observaties, methodegebonden toetsen en ook leggen we daar het portfolio naast. In het portfolio worden kinderen met zichzelf vergeleken, met cito worden kinderen vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dat is een groot verschil. Het is goed om beide meetinstrumenten te gebruiken om te kijken waar de kinderen staan en waar de ontwikkelpunten liggen.

Vandaag, vrijdag 18 januari, zijn we begonnen met het eerste deel van rekenen. De kinderen maken allerlei toetsen van de vakgebieden rekenen, spelling, woordenschat, technisch lezen en begrijpend lezen. De meeste toetsen bestaan uit twee delen, dit verspreiden we over twee opeenvolgende ochtenden. In groep 4 worden veel toetsen nog voorgelezen, vandaar dat we een lange periode bezig zijn met het afnemen van de toetsen. Komende week en de week daarop nemen we nog toetsen af. Daarna zal ik starten met de analyses van deze toetsen en het formuleren van ontwikkelpunten voor de groep en de kinderen.

Ook zijn we vandaag begonnen met de brede opdracht. Het is een leerarrangement geworden. Dat wil zeggen dat we kinderen met dit leerarrangement bepaalde vaardigheden specifiek aan willen leren. Binnen de 21st century skills kun je denken aan de vaardigheden samenwerken, kennisconstructie, creativiteit en een nieuwsgierige en onderzoekende houding.  Dit alles is m.b.v. een codeerschema in het leerarrangement verwerkt en kinderen worden op deze vaardigheden bevraagd. Dan ontstaat er een mooi proces waar kinderen zichzelf ontwikkelen. De kinderen gaan in groepjes een eigen school ontwerpen. De kinderen werken hier vier weken aan en presenteren op het einde het product aan mij, de andere kinderen en een special guest. De presentatie bestaat uit drie onderdelen, het ontwerp van de school, de begroting en de schoolgids. Er zijn criteria afgesproken die we hebben gedeeld met de kinderen. De kinderen weten wat er iedere week af moet zijn en hoe ze beoordeeld gaan worden. Zo kunnen ze doelbewust naar een eindproduct werken waarin eerder genoemde vaardigheden verder ontwikkeld worden. Als je benieuwd bent naar de opdracht verwijs ik jullie naar de powerpoint onderaan deze pagina. Ook leuk om hier eens thuis over te hebben en wie weet kun je ons hierin meehelpen. De deur staat open!

Aanstaande maandag is juffrouw Cindy in de klas, ook zal juffrouw Mariska (tweedejaars pabo stagiaire) er zijn omdat ze een stageweek heeft. Let op woensdag hebben we een studiedag, de kinderen zijn dan de hele dag vrij.

Klik hier voor de powerpoint over de brede opdracht: Brede opdracht voor unit 3