Selecteer een pagina

Onderwijs anders

Vrijdag 26 maart 2010 mocht ik op de pabo in Tilburg een gastcollege geven over ‘het nieuwe leren’. Via Bernolf Kramer had Marcel Zagers mij benaderd of ik in het nieuwe leerarrangement een gastcollege wilde verzorgen. Dit was bedoeld voor alle derdejaars voltijd studenten, zo’n 100 studenten.

Innovatief onderwijs

Waarom heb ik dan gekozen voor de titel innovatief onderwijs? Tijdens het theorieonderzoek van mijn scriptie vorig jaar heb ik veel gelezen over het nieuwe leren. Al gauw kwam ik erachter dat het een paraplu begrip is geworden dat door de media enorm was vervuild. Bovendien is het begrip ‘het nieuwe leren’ niet te definieren als een stroming binnen het leren. Het heeft zoveel raakvlakken met o.a EGO, OGO, actief leren, met kinderen leren, natuurlijk leren en het competentie gericht onderwijs. Wel hebben al deze vormen roots vanuit het sociaal constructivisme.

Echt betekenisvol onderwijs verzorgen

In mijn presentatie heb ik veel beeldmateriaal geplaatst en aan de studenten vertelt hoe we op school werken. Door mijn enthousiasme werden veel studenten geprikkeld. Ik begon mijn hoorcollege met een aantal vragen voor de studenten. In welke groep ze stage lopen, hoe ze hun lessen voorbereiden etc. Toen ik mijn verhaal over de werkwijze van de school begon te vertellen werd het steeds stiller in de zaal. Ruim 70 studenten waren aandachtig aan het luisteren. Het was een hele mooie ervaring om op deze manier te vertellen over de school waar ik werk.

De manier waarop kinderen leren is op basisschool Klinkers afhankelijk van wat ze moeten leren. Op Klinkers worden deze twee visies op leren (behaviorisme en het (sociaal-constructivisme) in combinatie met elkaar gebruikt, omdat ze beide het volledige leerproces van leerlingen dekken. Er wordt een onderscheid gemaakt in het aanleren van feiten, verwerven van inzichten en de kennis van de basisdomeinen.

Veel studenten werden enthousiast geraakt door mijn verhaal en hadden na afloop nog een aantal vragen. Toen ik de vraag stelde; ‘Wie zou er graag een dag mee willen lopen op Klinkers?’ stak ruim de helft hun hand de lucht in. Na afloop heb ik nog met een aantal studenten gepraat die meer over het onderwijsconcept wilde weten. Kortom een erg geslaagde ochtend!

De docenten van de pabo, Bernolf en Marcel, waren ook enthousiast geraakt  door mijn verhaal en vonden het een goed hoorcollege. Marcel gaf aan dat het nog nooit zo stil was geweest bij een hoorcollege en een applaus zeldzaam was. Daarna heb ik op 1 april 2010 nog een hoorcollege gegeven aan de deeltijd. Dit was voor aan 8-tal studenten, dit college had een heel ander karakter en was er meer ruimte voor discussie. De studenten waren ook kritischer maar een aantal waren erg geintresseerd in mijn verhaal. Een aantal aanwezigen liepen stage op het SBO. Ze herkende de manier van werken. Vooral dat je kritisch naar jezelf moet kijken en eerst moet afvragen waar heb ik iets laten liggen. Hoe had ik het anders kunnen doen waardoor kinderen wel geprikkeld raken?

Ik vond het een erg mooie ervaring om eens een hoorcollege te geven voor zoveel studenten. Het is erg goed bevallen en misschien wil ik in de toekomst hier meer mee gaan doen. Wellicht zou het iets zijn voor alle studenten op de pabo, ik vind het belangrijk dat ze ook zien hoe het anders kan en mag. Onderaan deze pagina kun je het hoorcollege downloaden dat ik heb gegeven op de pabo. Een aantal studenten willen graag een keer een dag meedraaien in unit 2. Wellicht dat we deze enthousiaste studenten kunnen vragen of ze hier ook hun stage willen lopen.

 

Download hier het gastcollege: 2010 GastcollegeKlinkers 26-03

Vaardigheden

Gepubliceerd op

26 maart 2010

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *